Produkty

SYSTEM ERP

Graffiti.ERP jest rozwiązaniem informatycznym klasy ERP, nowoczesnym w pełni zintegrowanym systemem zarządzania przedsiębiorstwem. To sztandarowy produkt firmy Graffiti.ERP S.A., zwieńczenie doświadczeń dużego zespołu analityków, programistów i wdrożeniowców.

Zakres funkcjonalny Graffiti.ERP pozwala wspomagać wszystkie istotne obszary przedsiębiorstwa począwszy od standardowych rozwiązań finansowo-księgowych, logistycznych i magazynowych, a skończywszy na wyrafinowanych modelach planowania długoterminowego, harmonogramowania produkcji, symulowania budżetów czy złożonych rozwiązań logistycznych.

Oprogramowanie zostało zaprojektowane z myślą o firmie zarówno produkcyjnej jak i stricte handlowej. Niemal każdy przejaw aktywności nowoczesnego przedsiębiorstwa, średniego i dużego, znajduje swój odpowiednik funkcjonalny w Graffiti.ERP. Szczególnie dużo energii poświęcono wspomaganiu produkcji i logistyki, czego wyrazem są narzędzia efektywnie wspierające wiele rodzajów planowania i zarządzania zasobami.

Obok tradycyjnych rozwiązań – jak Finanse i Księgowość, Sprzedaż, Gospodarka Magazynowa, Logistyka, Produkcja, Kadry i Płace – Graffiti.ERP oferuje dodatkowe funkcjonalności, znacznie rozszerzające podstawowe możliwości. Przykładami są system CRM obsługujący kontakty z klientami, Graffiti Projekty do obsługi wieloetapowych zadań zespołowych, aplikacja Graffiti@, która przez Internet udostępnia uprawnionym klientom wskazane zasoby firmy, czy wreszcie moduł Hurtownia Danych.

Graffiti.ERP to także rozwiązania specjalizowane, które przekładają potrzeby konkretnych branż na język systemu ERP.

Przykładami są tu Graffiti Zakłady Mięsne dla zakładów przetwórstwa mięsnego; Graffiti Remonty dla przedsiębiorstw remontowych, zakładów naprawczych taboru kolejowego, stoczni remontowych itp.; Graffiti Transport dla firm transportowych i.in.

Rozwój Graffiti.ERP został poprzedzony wieloma aplikacjami (napisanymi przez późniejszych twórców systemu) i starannie przemyślany – głównie w kontekście potrzeb klientów, ale także wobec słabych punktów istniejących rozwiązań, możliwości przezwyciężania realnych problemów poprzez praktyczne rozwinięcia akademickiej wiedzy, wreszcie wobec nowych możliwości oferowanych przez zaawansowane technologie. Ten proces trwał od początku istnienia PC Guard SA – producenta Graffiti.ERP – i trwa nieprzerwanie do dziś.

Oprogramowanie Graffiti.ERP stworzone przez PC Guard SA nie jest po prostu produktem w rozumieniu marketingowym. To narzędzie, bez którego trudno byłoby nam zrealizować rzeczywisty cel działań wdrożeniowych.

Prace konsultantów można zasadniczo podzielić na następujące sfery aktywności:

 •  Rozpoznanie dziedziny problemu
 •  Stworzenie i weryfikacja specyfikacji wymagań odbiorcy systemu
 •  Stworzenie modelu procesowego przepływu informacji
 •  Stworzenie planu mierzalnych korzyści z zastosowań systemu informatyki
 •  Nakreślenie granic i wymagań względem systemu informatyki
 •  Stworzenie sposobu zastosowań oraz konfiguracji systemu Graffiti.ERP dla przyjętych założeń
 •  Szkolenia

Dzięki powyższym działaniom, poprzez formalizację najważniejszych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, możliwe jest wprowadzenie zmian udrażniających organizację pracy oraz umożliwiających dostęp do informacji menedżerom przedsiębiorstwa.

Zakres działań towarzyszących wdrażaniu zależy przede wszystkim od skali projektu, na którą wpływ mają:

 • Złożoność procesów biznesowych
 • Zakres funkcjonalny wspomagany oprogramowaniem
 • Wielkość przedsiębiorstwa
 • Topografia stacji klienta
 • Kultura techniczna odbiorcy itp.
WORKFLOW

Ascent.dbi jest systemem, który wspiera koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją.

 • Porządkuje reguły dostępu do zasobów przedsiębiorstwa (dokumentacja, informacja, przeprowadzane operacje…)
 • Normalizuje procedury obsługiwania spraw i procesów
 • Daje możliwość badania ich efektywności

Nie mamy wątpliwości, że Ascent.DBI to dobre, unikalne rozwiązanie, które może dostarczyć Państwu wymiernych korzyści biznesowych. Pragniemy, aby Państwa firma właśnie poprzez takie projekty wznosiła się na nowe poziomy organizacyjne i metodologiczne.

NA SYSTEM ASCENT.DBI SKŁADAJĄ SIĘ CZTERY, WZAJEMNIE ZINTEGROWANE MODUŁY – WORK REPORT, OFFICE, WORKFLOW ORAZ CRM.

Modułowość systemu pozwala dopasować zakup do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. Jednocześnie rozwój potrzeb może znaleźć oparcie w późniejszym wprowadzeniu dodatkowych funkcjonalności i ich pełnej integracji z funkcjonującymi już mechanizmami.

Work Report

Moduł Work Report pozwala rejestrować wykonywane przez pracowników prace (łącznie z delegacjami), następnie naliczać na ich podstawie premie, generować faktury, wreszcie analizować dochodowość pojedynczych pracowników oraz całych zespołów.

Ponieważ informacje są wprowadzane przez Internet, pracownicy mogą aktualizować dane niezależnie od miejsca pobytu, bez konieczności powrotu do firmy. Dzięki temu kadra zarządzająca ma dostęp do zawsze aktualnych danych – w tym analiz wydajności pracowników i wypełnienia harmonogramu wizyt u kontrahentów.

Office

W skład modułu Office służy do zarządzania obiegiem informacji. Pozwala gromadzić dokumenty zewnętrzne (pliki) i systemowe (wiadomości e-mail, raporty i procesy). Ponieważ dostęp do dokumentów jest regulowany ogólnosystemowymi uprawnieniami, każdy użytkownik może dotrzeć do informacji odpowiadających jego kompetencjom. W skład tego modułu wchodzą:

 • Repozytorium dokumentów
 • Portal korporacyjny
 • Kalendarz
 • Generator zestawień
 • Matryce raportów
 • Biuletyn informacyjny (Newsletter)
 • Poczta wewnętrzna
 • Poczta elektroniczna
 • Forum
 • Workflow

Ascent.DBI Workflow pozwala tworzyć zapis przebiegu procedur postępowania. Oznacza to możliwość śledzenia i oceny zaawansowania wieloetapowych, angażujących wielu pracowników procesów – takich jak realizacja zamówień czy produkcja. Zapis poszczególnych procesów jest budowany przez użytkownika. Definiuje on kolejne etapy, ich wzajemne relacje (w formie graficznej) oraz uprawnionych do ich edycji użytkowników.

Dzięki temu uzyskuje się precyzyjną i efektywną formę prezentacji i zapisu danych, jednocześnie uwzględniając kompetencje uczestników procesu.

CRM

Ascent.DBI CRM służy do obsługi relacji z klientem. 

Użycie Ascenta daje konkretne korzyści biznesowe:

Upublicznienie wiedzy i jasne procedury dostępu do niej
Uczynienie wiedzy – informacji – publiczną pociąga za sobą konieczność określenia jasnych reguł dostępu i procedur postępowania z każdym nośnikiem informacji.

Szybkość dostępu do właściwej dokumentacji
Dobra konstrukcja reguł dostępu oraz efektywna technologia wyszukiwania i przetwarzania danych pozwolą błyskawicznie sięgnąć po właściwą i kompletną pulę informacji.

Zdalny dostęp do informacji
Do danych może dotrzeć każdy, kto posiada dostęp do Internetu oraz odpowiednie uprawnienia. Nie jest więc konieczne, aby użytkownik był w siedzibie swojej firmy, miał dostęp do konkretnego pomieszczenia. Wystarczy pragnienie wiedzy…

Matryca procesów – powtarzalny schemat postępowania
W każdej organizacji są typy spraw, których sposób załatwiania jest powtarzalny. Matryca procesów daje możliwość kontroli stopnia zaawansowania i rzeczywistej skuteczności wykonywania zadań.

Kalendarz – efektywne zarządzanie i monitoring zasobów
Kalendarz to miejsce upublicznienia notatek i poleceń. Ale nie tylko. Kalendarz kanalizuje przepływ informacji pomiędzy planistą i odbiorcą. Jest też platformą wymiany informacji o zasobach i ich dostępności.

Raportowanie i analizy – integracja danych
Analiza i raporty mogą powstać przez syntezę informacji pochodzących z systemów zewnętrznych – ERP, transakcyjnych i rozwiązań dziedzinowych. Raport jest dokumentem, który może być zapisany w repozytorium dokumentów.

Portal informacyjny – katalogowanie i dystrybucja informacji publicznej
Dowolne wiadomości mogą być umieszczane na swoistym słupie ogłoszeniowym – choć, jak w przypadku innych danych, ich adresat może być bardzo precyzyjnie określony. Siła wiadomości może być budowana przez załączniki i grafikę.

Konsolidacja różnych poziomów danych
Dobrodziejstwa repozytorium dokumentów – z jego strukturą, regułami, funkcjami wyszukiwania – mogą być wykorzystane na użytek oprogramowania wspomagającego zarządzanie relacjami z klientem i modułów obszaru Business Intelligence. Jako dokument może być traktowany złożony proces i odwrotnie: załączniki skojarzone z tym ostatnim mogą być umieszczane w repozytorium dokumentów.

BUSINESS INTELLIGENCE

Nowoczesne rozwiązanie klasy Business Intelligence

U podstaw koncepcji powstania systemu INTELLECT stało przekonanie, iż w warunkach coraz silniejszej konkurencji rynkowej, przedsiębiorstwa mogą odnieść sukces jedynie wtedy, gdy potrafią natychmiast reagować na potrzeby klientów oraz z wyprzedzeniem podejmować decyzje biznesowe na bazie zgromadzonych informacji.

W ostatnich latach wiele firm wdrożyło i wykorzystuje różnego rodzaju systemy klasy ERP, MPR II, CRM itp. do gromadzenia informacji biznesowych, niestety w większości przypadków systemy te nie zwiększają wydajności pracy i nie wspomagają zarządów w podejmowaniu decyzji – systemy te generują coraz większą ilość danych, którymi zalewani są pracownicy (efekt Big Data), ale nie są oni wstanie przerobić tych danych na wartościowe informacje biznesowe, bowiem wykorzystywane przez nich systemy nie zostały wyposażone w profesjonalne narzędzia analityczne.

Poprawę tego stanu rzeczy mogą spowodować rozwiązania klasy Business Intelligence – niestety także wśród systemów BI często występują znaczne ograniczenia w ich wykorzystaniu.

PODEJMUJĄC DECYZJĘ O WYPRODUKOWANIU SYSTEMU INTELLECT BI POSTAWILIŚMY SOBIE ZA CEL UNIKNIĘCIE WIĘKSZOŚCI OGRANICZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE – NIEKTÓRE Z TYCH ZAŁOŻEŃ TO:

 • system musi współpracować z każdym systemem zewnętrznym, który jest oparty na bazie SQL,
 • archiwizacja danych i ich przekształcenie powinno się odbywać w bezpieczny sposób,
 • wykonywanie analiz musi się odbywać za pomocą przejrzystego i prostego do opanowania przez użytkownika interfejsu,
 • w celu ułatwienia pracy użytkownikowi, oprogramowanie powinno być wyposażone w system podpowiedzi i instrukcji dostępnych z miejscu wykonywania danej operacji,
 • rozwiązanie musi być skalowalne, a jakakolwiek modyfikacja i dodanie nowej funkcjonalności musi być zautomatyzowane tak by ograniczyć koszty eksploatacji,
 • system powinien wspomagać tworzenie raportów oraz eksport dowolnej analizy w postaci raportu do plików PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, Text, Image,
 • informacja powinna docierać do uprawnionych osób w ustalonym czasie,
 • pracownicy by móc optymalnie wykorzystać dostępne zasoby i podejmować efektywne decyzje biznesowe potrzebują wiarygodnych danych, a jednocześnie muszą mieć możliwość wymiany informacji i komentowania analiz bez względu na miejsce ich przebywania.

W końcowym efekcie oprogramowanie INTELLECT, które wyprodukowaliśmy realizuje powyższe założenia w 100% – zbudowaliśmy system, który dzisiaj jest najnowocześniejszym systemem klasy BI na rynku.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux